BEOGRADSKI ANALITIČKI KRUG (BAK) je udruženje fakultetski obrazovanih građana, zvanično osnovano 1991. godine sa osnovnim ciljem da našu stručnu i širu javnost upozna sa osnovama analitičke psihologije K.G. Junga i njegovih nastavljača. 
   

Ciljevi

1. Proučavanje učenja K.G. Junga uz kritički pristup,
 
2. Organizovanje i izvođenje edukacije psihoterapeuta u primeni analitičkog psihoterapijskog metoda,
3. Povezivanje sa stručnim udruženjima koja se bave sličnim delatnostima,
4. Organizovanje stručnih skupova radi prikazivanja rezultata istraživanja, teorijskih rasprava, prikaza slučajeva i dr. (IZ čl.2 Statuta Bak-a).


Aktivnosti

Tokom gotovo dve decenije članovi BAK-a organizuju predavanja za širu javnost, kao i redovne sastanke za užu stručnu javnost.
 

Teme predavanja koje su do sada bile zastupljene postoje u arhivi BAK-a. Tiču se osnovnih pojmova analitičke psihologije, kao i graničnih pojmova. Neke od njih su vezane za: komplekse (animu, animus, personu, senku…), arhetipove, simbole, bajke, mitove, psihoterapijske tehnike, transfer, kontratransfer, sinhronicitet itd.


Bitni međunarodni događaji 

Decembra 2001. godine BAK je dobio status razvojne grupe postavši deo Međunarodnog udruženja analitičke psihologije (www.iaap.org) i započeta je aktivna saradnja sa svetski priznatim stručnjacima iz oblasti analitičke psihologije, čime se otvorila mogućnost zvaničnog priznavanja nekih od naših članova u okviru Međunarodne organizacije (www.iaap.org).
 

Jedna od manifestacija ove saradnje je i bila poseta delegacije u ime Međunarodnog udruženja analitičke psihologije (www.iaap.org), tokom novembra 2003. godine, kada je održan Prvi međunarodni naučni skup iz analitičke psihologije u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda (Stari dvor), gde je pored ostalih, govorio eminentni akademik, prof. Vladeta Jerotić koji je ujedno i počasni predsednik BAK-a, kao i predsednik Međunarodnog udruženja analitičke psihologije (www.iaap.org) Dr Mari Stajn.
 

Tokom 16.-tog Međunarodnog kongresa analitičke psihologije, avgusta 2004. u Barseloni proglašeni su za punopravne članove Međunarodnog udruženja analitičke psihologije (www.iaap.org) počasni predsednik BAK-a, akademik Vladeta Jerotić i tadašnji predsednik BAK-a, Velimir B. Popović.
 

Tokom Međunarodnog kongresa analitičke psihologije u Kejptaunu, avgusta 2007. godine, još neki članovi BAK-a su proglašeni za punopravne članove Međunarodnog udruženja analitičke psihologije (www.iaap.org).

Beogradski analitički krug organizuje dvogodišnju i četvorogodišnju edukaciju iz analitički orjentisane psihoterapije.